Close

LA КУЧЕ VITA

Истории за кучета, хора и други домашни любимци

Общи разпоредби

Чл. 1. LА КУЧЕ VITA е сайт, посветен на кучетата. В него се разказват истории за домашни любимци и техните стопани.

Чл. 2. Достъпът на потребителите до материалите на сайта е безплатен.

Авторско право

Чл. 4. (1) Всички публикувани в сайта изображения и текстове, освен изрично упоменатите като чужди, са собственост на LА КУЧЕ VITA и са под закрила на „Закон за авторското право и сродните му права“.

(2) Всяко възпроизвеждане, промяна или частично модифициране на съдържанието на уебсайта, включително данните и елементите в него, извършено без разрешение на LА КУЧЕ VITA, е забранено и ще се преследва съобразно предвидения в закона ред.

(3)Статии, които не са авторски, а преводни такива, ще бъдат публикувани от LА КУЧЕ VITA при изричното упоменаване на източника и преводача.

(4) Използването на авторски фотографии поместени на този уебсайт, без наличието на изрично писмено съгласие на LА КУЧЕ VITA, е абсолютно забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

(5)Заимстване, модифициране и копиране на името, подредбата и структурата на уебсайта LA КУЧЕ VITA се счита за нарушаване авторското право на създателя и ще се преследва с цялата строгост на закона.

Ползване на сайта

Чл. 4. Задължително е коментарите да бъдат изписвани на кирилица.

Чл. 5. Не се толерират прояви на сексизъм, хомофобия, расизъм и дискриминация. Подобен род коментари ще бъдат изтривани незабавно.

Чл. 6. LА КУЧЕ VITA публикува лични истории, които нямат претенция за експертиза или професионален съвет.

Лични данни
Чл. 7. LА КУЧЕ VITA е отговорен за запазване неприкосновеността на личната информация на потребителите и се задължава да не я предоставя на трети лица без изрично уведомление и позволение. Политиката за поверителност е подробно описана и указана.

Изображения и заснемане
Чл. 8. (1) Всички кадри са доброволно заснети с предварително устно съгласие на стопаните на домашния любимец.

(2) Снимките се използват единствено за целите на проекта. Няма да бъдат разпространявани или използвани за търговски цели, нито предоставяни на трети лица.

Промяна в договора
Чл. 9. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от LA КУЧЕ VITA. Всички промени ще бъдат своевременно публикувани на тази страница.

*Последна актуализация – 30 август 2019.

Close